Jasa foto Eduard

De opkomst van de papierverpakking

Interview met Eduard de Haan

Tussen de jaren ‘50 en 2017 is er naar schatting 9,2 miljard ton plastic geproduceerd. Die gigantische hoeveelheid plastic drukt op de natuur, oceanen, mensen en dieren.

Hierdoor vindt er een kanteling plaats in de maatschappij, die ook zichtbaar is in de verpakkingswereld; de verschuiving van plastic- naar papierverpakkingen.

Eduard de Haan, CEO en co-owner van JASA, vertelt over de opkomst van de papierverpakking en JASA’s bijdrage daaraan.

Jasa foto Eduard

Is een papierverpakking de meest duurzame optie?

“Dat is een essentiële vraag, die ik helaas niet eenvoudig kan beantwoorden. Als je kijkt naar het verpakkingsproces en duurzaamheid spelen er ontzettend veel aspecten mee.

Zo gaat duurzaamheid niet alleen over het verpakkingsmateriaal, maar ook over food waste.

Alle onderdelen uit de gehele verpakkingsketen, van grondstof tot recycling, spelen een rol. Om de vraag te beantwoorden zou je al die verschillende thema’s moeten beoordelen. Dat is een heel complex verhaal, waar niemand uitsluitsel over kan geven.”

Waarom zien we een stuk meer plastic verpakkingen dan papierverpakkingen in de supermarkt?

“In sommige gevallen is plastic de enige optie. Sommige producten, zoals olijven en gemarineerde kipspiesjes, kun je niet in papier verpakken. Ook voor een maaltijdsalade, met bijvoorbeeld een gekookt ei, sla en pasta, is dat geen optie.

Toch kun je ook voor dit soort producten een duurzame recyclebare verpakking maken. Dat doe je door zo min mogelijk plastic te gebruiken, te kiezen voor mono-materiaal of eenvoudig van elkaar los te halen multi-materialen.”

Foto van appels in papier verpakking

Sommige producten worden zowel in papier als in plastic verpakt, hoe zit dat?

“Dat heeft er onder andere mee te maken dat je nooit met 100% zekerheid kunt zeggen wat de meest duurzame verpakking is.

Een mooi voorbeeld is het verpakken van appels. Je kunt kiezen tussen geen verpakking, een plastic zak met bijvoorbeeld tien appels, een kartonnen tray met vier appels, of een ready to eat verpakking met gesneden partjes. Niemand kan zeggen welke variant het milieu het minst belast.“

Als niemand het zeker weet, wat maakt het type verpakkingsmateriaal dan uit?

“Je ziet dat ieder initiatief op het gebied van duurzaamheid bijdraagt aan het maatschappelijk draagvlak om zorgvuldig om te gaan met het milieu. Dat effect moet je niet onderschatten.

Neem bijvoorbeeld de Ocean Cleanup. Een neveneffect van deze actie is dat het draagvlak om bewuster om te gaan met plastic spectaculair toeneemt. Dat maakt ieder initiatief een goed initiatief. Dus ook welk verpakkingsmateriaal je kiest.

Daarbij heeft papier natuurlijk wel duurzame voordelen ten opzichte van plastic. Zo is de grondstof hernieuwbaar en hebben papierverpakkingen het hoogste recyclingpercentage.”

Wat zijn JASA’s doelstellingen op het gebied van duurzaamheid?

“Ons uitgangspunt is dat wij een bijdrage leveren aan minder verpakkingsmateriaal én aan minder plastic. Via die weg leveren we een significante waarde.

Ieder jaar verbruiken Nederlanders 26 miljard plastic verpakkingen en dat aantal blijft stijgen. JASA wil onnodig veel plasticverbruik voorkomen door in samenspraak met haar klanten kritisch te kijken naar de mogelijkheden om verpakkingen met minder plastic toch verwerkbaar te houden op verpakkingslijnen. Daarnaast zijn alle machines van JASA geschikt om papierverpakkingen te kunnen verwerken.

Is duurzaamheid de nieuwe normaal voor bedrijven?

“Ja, dat denk ik wel. Dat zie je bijvoorbeeld door ESG-criteria, wat staat voor Environmental, Social en Governance. Een ESG-analyse laat zien hoe je omgaat met bijvoorbeeld elektriciteit en CO2-uitstoot. Oftewel, of de activiteiten van je bedrijf gevolgen kunnen hebben voor het milieu.

Ook bij JASA werken we met een ESG-beleid.

Ook van buitenaf wordt duurzaamheid gestimuleerd. Over de grens gaan ze daar nog een stapje verder in. Zo is er in Frankrijk een wet ingevoerd die voorschrijft dat groente en fruit van minder dan anderhalve kilo niet meer in plastic mogen worden verpakt.”

Wat was de aanleiding dat JASA haar focus op papierverpakkingen richtte?

“We zijn er zo’n vijf jaar geleden mee begonnen. In die tijd namen de discussies omtrent milieu en klimaat toe en werden het onderwerp groter in de vakliteratuur.

Dat was voor ons de aanleiding om onszelf de vraag te stellen wat de bijdrage was die JASA zou gaan leveren. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben we toen keuzes gemaakt en onze pijlen gericht op papierverpakkingen.”

Welke stappen heeft JASA gezet op het gebied van papierverpakkingen?

“Vijf jaar geleden besloten we dat we ons wilden richten op minder plastic en minder verpakkingsmateriaal. We hebben toen direct stappen gezet en nieuwe productgroepen gelanceerd. Bijvoorbeeld onze Sleever 2.0 en 3.0, waarmee je flexibel kunt verpakken in een verpakking van 100% karton.

Daarnaast wilden we dat alle verticale verpakkingsmachines van JASA papier konden verwerken. Ook daarin zijn we geslaagd.

Door onze doelstellingen continu te behalen hebben we een voortrekkersrol in de industrie vervuld, en dat doen we nog steeds.”

Hoe onderscheidt JASA zich op het gebied van papierverpakkingen?

“JASA verwerkt vrijwel alle papiersoorten die op de markt zijn op haar machines. Zo ondersteunen we alle verschillende papierfabrikanten.

Daarmee zijn we de early adopter, en die rol hebben we nog steeds. We blijven continu innoveren. Zo willen we vleugelschalen niet alleen labelen, maar ook ritsen en perforeren.”

Lees alles over papierverpakkingen en JASA’s nieuwste verpakkingsoplossingen, waaronder de nieuwe Hybrid en Quickpack, in het gratis e-book over papier en karton.

Ik kom de focus op duurzaamheid trouwens niet alleen op mijn werk tegen, maar ook thuis. Het speelt bij mijn kinderen. Mijn oudste wil in de ruimtevaart werken. Die hele groep studenten van de TU Delft zegt: ‘wat jullie als rotzooi gecreëerd hebben in de afgelopen drie generaties, lossen wij wel even op de komende jaren’. Dat zegt wel wat, en dat geeft hoop.”

Jullie organiseren open dagen, wat kunnen mensen daar zien?

“Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen gaande op het gebied van papierverpakkingen en verpakkingsoplossingen in het algemeen. Wij bieden tijdens onze open dagen, van 20 t/m 24 juni, iedereen de gelegenheid om alle mogelijke papierverpakkingen, innovaties en verpakkingsoplossingen te bekijken.

We laten ons totale productprogramma zien, van de geautomatiseerde robotlijn tot de JASA Sleever.”

Hoe zie je de komende periode voor je?

“We blijven onszelf ontwikkelen en nieuwe producten op de markt brengen, om zo de innovatie in de verpakkingsindustrie aan te jagen en een wezenlijke bijdrage te leveren aan een duurzame wereld. Dat doen we met de wensen van onze klanten in ons achterhoofd.”

Bent u geïnteresseerd in de open dagen, maar heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder.

Abonneer
Let me know if

0 Reactions
Inline feedbacks
See all reactions

Over ons

JASA Packaging Solutions is een internationaal opererende producent van verpakkingsmachines, sleevers en specialist in verpakkingslijnen.

Privacy statement

Disclaimer